söndag 10 juli 2016

Månadsrapport juni 2016 - nytt månadsrekord!

Juni är vanligtvis inte en bra utdelningsmånad för mig, men i år landade hela 33 949 kr på kontot. Ungefär en tredjedel utgjordes av Kinneviks extrautdelning, som förstås är av engångskaraktär, men även borträknat det slår jag med god marginal det gamla junirekordet på knappt 9000 kr. Bland övriga utdelare återfanns Betsson, mina favoritfonder från Vanguard samt amerikanska kvartalsutdelare som McDonalds, Intel, Microsoft, Exxon med flera.


Månadens transaktioner
  • Köpt 125 st Vanguard FTSE Europe ETF á 45,46 USD (effekt på årlig utdelning +1655 kr)
  • Köpt 100 st Investor B á 269,70 kr (effekt på årlig utdelning +1000 kr)
  • Köpt 225 st Castellum á 77 kr (effekt på årlig utdelning +956 kr)

Strax över hälften av britterna röstade under månaden för att lämna EU. Det var en oväntad händelse, vilket gjorde börsen något volatil. Det är förstås definitionsmässigt omöjligt att förutse enskilda oväntade händelser, men något som är säkert är att oväntade händelser kommer att ske då och då.

Den osäkerheten bekymrar mig inte särskilt mycket, utan jag hanterar det genom att köpa regelbundet för att få ett bra snittpris över tiden. Jag väljer att köpa bolag och fonder som jag inte behöver tveka om att behålla (eller köpa mer) även när marknaderna gungar lite.


Månadssparandet var som vanligt 30 000 kr. Kostnaderna uppgick till 14 356 kr, inklusive några inrikesresor. Frihetskvoten för senaste året hoppade upp till 145,1 %, vilket innebär att utdelningarna med god marginal har försörjt mig och täckt alla kostnader, trots flera inrikesresor, en utlandsresa, ny speldator, alltid utelunch på jobbet etc.

Årets utdelningar är nu praktiskt taget ikapp hela förra årets utdelningar. Totalt har nästan 180 000 kr tagits emot i utdelningar i år. Jag tycker det är intressant, för det är nämligen exakt samma belopp som jag själv har sparat under samma period. Jag har med andra ord en extra arbetare som kämpar precis lika hårt som jag själv med att bygga upp portföljen!

Ja, ja, jag vet, utdelningarna är ojämnt fördelade och resten av året kommer inte att se ut så här. Sett över hela året är mitt eget sparande fortfarande större än utdelningarna. Men utdelningarna växer snabbt, samtidigt som mitt eget sparande ligger konstant. Jag har svårt att öka sparandet, men utdelningarna växer av sig själva utan att jag behöver göra ett dugg. Det är bara en tidsfråga innan utdelningarna går förbi. Det är inte bara en dröm längre, utan det kommer att hända!

-- Max