onsdag 10 februari 2016

Månadsrapport januari 2016

Nytt år, dags att börja bygga på en ny utdelningsstapel.

I januari togs 4669 kr emot från Klövern Pref, Sagax Pref, Fast. Balder Pref, Prospect Capital med flera.


Månadens inköp

  • 150 st HM á GAV 288,53 kr, effekt på årlig utdelning +1462,50 kr

Månadens utgifter stannade på 9534 kr.


Har ändrat i sammanställningen så att jag följer upp frihetskvoten på rullande 12 månader. Det innebär att frihetskvoten r12 januari beräknas som summan av utdelningar feb-jan dividerat med summan av utgifter samma period. Tidigare har frihetskvoten visats ackumulerat för året, men rullande känns som ett betydligt mer relevant mått.

Det kommer fortfarande variera från månad till månad, men mycket mindre än innan. Målet är förstås att se en långsam, stadig trend uppåt.

-- Max