torsdag 9 maj 2019

Månadsrapport april 2019 - gamla månadsrekordet slaget

Med 137 848 kr i utdelning blev april min bästa utdelningsmånad någonsin! Näst bäst var april förra året med 82 670 kr, så det är en oväntat rejäl ökning. April har helt klart tagit över ledartröjan från maj i min portfölj.
Flera milstolpar har nåtts denna månad:

✓ Portföljen har för första gången presterat över 100 000 kr i utdelning en enskild månad (137 848 kr)
✓ Mottagit 1 500 000 kr i ackumulerad utdelning sedan 2008 (totalt 1 557 149 kr vid utgången av april)
✓ Portföljen har för första gången stängt över 11 miljoner kr (11 109 685 kr vid utgången av april)

Precis som förra miljonpassagen i augusti kan jag tacka socialistregimen för detta "rekord". Av vilja eller inkompetens driver de kronan i botten. Man får komma ihåg att en bananrepubliksvaluta inte drabbar dem politiskt, eftersom väljarkåren dels inte sitter och trycker på en massa kapital som urholkas i värde och dels allt som oftast jobbar i exportindustrin som gynnas av detta. Dags att fylla på mer industriaktier kanske.

Månadens transaktioner
  • Löst in 58 st Acando á 41,45 kr (effekt på årlig utdelning -56 kr)
  • Köpt 85 st Sampo á 39,52 EUR (effekt på årlig utdelning +2600 kr)
  • Köpt 200 st Swedbank á 146,35 kr (effekt på årlig utdelning +2840 kr)Månadssparandet var 55 000 kr. Det föll sig så att det blev mycket jobb under april, vilket gjorde att månadsutgifterna stannade på nätta 9671 kr. Det är alltid billigare att jobba än att vara ledig.

Skrev tidigare att det inte blev någon utdelning från egna aktiebolaget i år, men efter att jag läst Vismas deklarationstips blev det mittåt på det. Maggan har inte gett upp tanken att slutgiltigt krossa arbetsviljan hos alla småföretagare (som säkerligen mangrant består av slipsbärande moderatjävlar) och är återigen igång med att kraftigt vilja höja skatten på utdelning i fåmansbolag. Som vanligt förundras man över regimens linje att straffa flitiga näringsidkare med högre skatter samtidigt som slappt dagdriveri belönas med bidrag.

Det här innebär precis som sist att man bör försöka tömma reserverna så mycket det bara går innan höjningen, så stämman (jag) beslutade att dela ut in till sista kronan. Nu ska jag bara frigöra lite medel i firman för att faktiskt kunna utföra utbetalningen också.

-- Max