söndag 12 februari 2017

Månadsrapport januari 2017

Dags att börja bygga på en ny utdelningsstapel! Under januari har 4923 kr tagits emot i utdelningar.
Månadens transaktioner
  • Köpt Spiltan Aktiefond Investmentbolag för 15 000 kr (effekt på årlig utdelning +0 kr)
  • Köpt 125 st Sampo A á €42,19 (effekt på årlig utdelning +2720 kr)

Månadssparandet var 35 000 kr (exkl utd). Månadens utgifter landade på 10 761 kr.

Största innehavet HM har annonserat att utdelningen inte höjs (i år heller).

HM delar dock upp utdelningen på två tillfällen, vilket jag tycker enbart är positivt. Jag har hört standardgnället att man får vänta extra länge "på sina pengar", men tycker det argumentet är väldigt tunt.

Så som folk hoppar in och ur i bolag så är det inte alls säkert att det var just du som ägde aktierna när bolaget tjänade ihop vinsten till "din utdelning". Om man köper en aktie i år före utdelningen, så vill man väl självklart fortfarande ta del av förra årets vinst eller? Nä, om jag fick bestämma så skulle utdelningen delas upp på 365 tillfällen per år (eller OK vi behöver inte överdriva - vi kan säga varje bankdag) och ske till den som äger aktien över natten. Då skulle man verkligen belöna långsiktigt, kontinuerligt ägande och samtidigt minimera utdelningens kurspåverkan. Och vilket trevligt och stabilt kassaflöde man skulle ha...

-- Max