söndag 31 maj 2015

Det här med preffar och ränteläget

Bloggare som Xperimentinvest och Petrusko ligger båda mycket tungt i preffar och håller förtjänstfullt reda på aktuell avkastning och framförallt inlösenkurs. Ingen vill ju bli tvångsinlöst till ett lägre pris än man köpte aktien för.

Här tänkte jag dock titta på en annan risk, nämligen ränteläget. Jag skrev i förra inlägget att preffarna kommer sjunka i värde när räntan går upp igen. Varför skulle de sjunka, kan man fråga sig - preffarna kommer ju fortsätta dela ut samma summa? Javisst, men direktavkastning är värt olika mycket beroende på vad den riskfria räntan är. Om den riskfria räntan går upp så kommer investerarkollektivet kräva motsvarande högre avkastning för att äga preffar. Riskpremien utgörs av skillnaden mellan den riskfria räntan och preffarnas direktavkastning.

För att ta ett konkret exempel så kan vi ta Corem Pref som just nu handlas för 193,50 kr och delar ut 10 kr per år. Det ger 5,2 % i direktavkastning. Som riskfri ränta kan vi ta svensk 10-årsränta som just nu är 0,7 % (något avrundat). Skillnaden är 4,5 procentenheter. Investerarkollektivet har alltså just nu enats om en premie om 4,5 procentenheter för att ta risken att investera i Corem Pref.

Självklart kommer riskpremiekravet variera från tid till annan och beroende på vad det finns för andra investeringsmöjligheter, men för att ta räkneexemplet vidare så antar vi att kravet inte ändras.

Säg att räntan stiger till 6 % som vi hade för 15 år sedan. Självklart skulle ingen köpa Corem Pref och få 5,2 % när man riskfritt kan få 6 %. Aktien måste bli helt värdelös eller? Nej, det som händer är att priset justerar sig för att återigen etablera riskpremien om 4,5 %. Det skulle alltså krävas en direktavkastning om 6 % + 4,5 % = 10,5 %. Med 10 kr i utdelning motsvarar det ett aktiepris på 10 kr/10,5 % = 95 kr. Alltså ett ras på nästan 100 kr jämfört med dagens pris. Det motsvarar 10 års erhållen utdelning. Inte så kul.

Nu finns det väl ingen som tror att räntan går upp till 6 % i närtid, men att den ökar 1 eller 2 procentenheter är knappast omöjligt, eller hur? Vi säger att riskfria räntan ökar 2 procentenheter till 2,7 %. Då krävs att Corem Pref ger 2,7 % + 4,5 % = 7,2 %. Priset sjunker till 10 kr/7,2 % = 139 kr. Ett tapp på 55 kr, motsvarande över 5 års erhållen utdelning.

Man kan alltså snabbt tappa den vinst man har gjort på preffarna om man inte är snabb att sälja när räntan börjar gå upp. Så till den stora frågan, när går räntan upp då? Det är ingen som vet. Själv sålde jag just Corem Pref för två år sedan för att "räntan kan knappast bli lägre". Sedan dess har Corem Pref varit den pref som ökat mest i pris. Aj då.

Med det sagt så köper jag inte Corem Pref idag, eftersom "räntan kan knappast sjunka mer nu"!

-- Max

onsdag 27 maj 2015

Inköp Akelius Pref

Sist jag skrev något om preferensaktier var det att det nog kommer dröja innan jag köper dem igen. Det dröjde ett halvår. Köpte några Akelius Pref idag, då jag noterade att de handlas nära årslägsta.

Är dock fortsatt tveksam eftersom när räntan väl börjar gå upp igen så kommer värdet på preferensaktier bara sjunka. Då får man antingen sälja med förlust eller sitta nöjd med den utdelning man låser in nu.

110 st Akelius Pref införskaffat idag för 35 310 kr (effekt på årlig utdelning: +2200 kr).

-- Max

måndag 11 maj 2015

Utvärdering köpråd

Hur har det gått för en tidnings köpråd? Min förutfattade mening angående köpråd är att de sällan är bättre än slumpen. En syn som jag delar med ett antal nobelpristagare. Men stämmer det? Långt ifrån alla som ger köpråd publicerar (av förklarliga skäl) uppföljningar, men vissa hedersamma gör det. Tack vare det går det att följa upp och se om teorin stämmer överens med verkligheten.

Denna gång gäller det perioden november-april. Hälften av innehaven har gått bättre än index och hälften sämre. Sammanvägt har portföljen presterat sämre än index.Den minnesgoda läsaren kommer ihåg att en tidning har slagit index de två senaste perioderna enbart tack vare innehavet i Axis, som rusade efter ett uppköpsbud i februari. Men i denna mätperiod finns Axis inte längre kvar i portföljen, så den investerare som faktiskt har uppdaterat sin portfölj varje månad efter modellportföljen har alltså inte tagit del av den överavkastningen. Aj då!

Den som endast nyinvesterar varje månad enligt köpråden har dock fortfarande kunnat slå index vissa mätperioder, så jag drar inte av några poäng för det. Så här långt i uppföljningen är ställningen två resultat bättre än index och två sämre.

-- Max

onsdag 6 maj 2015

Inköp Avanza Zero

När detta skrivs har OMXS30 backat nästan 8 % på en dryg vecka. Månadens insättning omsattes omedelbart i ett köp av Avanza Zero för 25 000 kr till pensionsportföljen. Index har kanske återhämtat sig tills dess.

-- Max

fredag 1 maj 2015

Månadsrapport april 2015

Efter en som sig bör lång arbetsdag 1 maj så kan det vara roligt att kika på hur kapitalet har arbetat under månaden. Kapitalet som arbetar för mig och alla andra vanliga, hederliga, strävsamma lönetagare som tar tag i sin egen ekonomi och framtid istället för att clownkonsumera och samtidigt kräva allsköns bidrag och tjuta om orättvisor i världens mest rättvisa och jämställda land.

Vårens utdelningsregn är här; 27 bolag och fonder i portföljen lämnade sin utdelning i april, varav Fortum och Volvo bidrog mest. Totalt erhölls 49 656 kr.Utgifterna hamnade på 10 747 kr vilket ger en frihetskvot för månaden på 462 %. Det är förstås en skev bild och en följd av att utdelningar från svenska bolag är väldigt koncentrerade till några få månader på året.

Månadens utdelningar lyfte upp den ackumulerade frihetskvoten för året till drygt 147 %. Det innebär att passiva intäkter har bekostat samtliga mina utgifter och mer därtill under årets fyra första månader! Här rullas det snöbollar på ett sätt som socialisterna aldrig kommer att förstå.

-- Max