tisdag 3 oktober 2017

Månadsrapport september 2017

September innebär kvartalsutdelning från mina amerikanska fonder samt bolag som McDonalds, Microsoft, Intel, Exxon med flera. Även Castellum och AstraZeneca har bidragit med en slant. Totalt har 13 106 kr tagits emot.Månadens transaktioner
  • Köpt 149 st Skanska B á 183,38 kr (effekt på årlig utdelning +1229 kr)
  • Köpt 125 st Schwab US Dividend Equity ETF för 46 779 kr (effekt på årlig utdelning +1300 kr)
  • Köpt 250 st Global X Us Preferred Etf för 50 350 kr (effekt på årlig utdelning +2849 kr)
  • Köpt (korg av) kryptovalutor för €100 (effekt på årlig utdelning +0 kr)
Förväntad utdelning i Global X Us Preferred Etf är extrapolerad från en enda månads utdelningshistorik, så uppskattningen är mycket(!) osäker.Månadssparandet var 35 000 kr i ordinarie sparande och 15 000 kr i extra sparande.

Utgifterna var 13 111 kr. Utdelningarna täcker alltså hela månadens utgifter med 5 kr i marginal. Det är stabilt.

-- Max