torsdag 2 april 2015

Utvärdering köpråd

Dags igen för utvärdering av en tidnings köpråd.  Denna gång gäller det perioden oktober-mars.

Hälften av köpråden har slagit index och hälften var sämre.
Precis som föregående period har portföljen överpresterat gentemot index med hjälp av Axis, som rusat tack vare uppköpsbudet. Snittet för övriga nio köpråd ligger strax under index.

Uppköpsbudet på Axis kommer ha en starkt positiv inverkan på en tidnings portfölj ett antal mätperioder framöver. Min förväntning var annars att köpråden omväxlande skulle hamna över eller under index och att man lika gärna kunde gjort det enkelt för sig och köpt en indexfond. I och med den svarta svanen i Axis kommer det dröja innan det förväntade utfallet visar sig.

-- Max

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar