tisdag 16 juni 2015

Utvärdering köpråd

Teorin säger att köpråd inte är bättre än slumpen. Stämmer det? Följer varje månad en tidnings köpråd för att se hur teorin stämmer med verkligheten.

Denna gång gäller uppföljningen perioden december-maj. Tre av innehaven har gått bättre än index och resten har gått sämre. Sammanvägt har portföljen presterat sämre än index.
Efter fem uppföljningsperioder är resultatet tre perioder sämre än index och två bättre. Investerarfysikern har också börjat följa upp råden i en tidning, men med avseende på allokeringsråd, dvs portföljfördelning av ränta, aktier och råvaror.

-- Max

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar