fredag 21 augusti 2015

Utvärdering köpråd februari-juli

Jag är övertygad om att ingen (lagligt) kan förutspå aktiers utveckling. Många analytiker livnär sig som bekant på att försöka ändå. De flesta publicerar aldrig några uppföljningar (undra varför?), men vissa hedersamma gör det så att man kan se hur de har lyckats.

Dags att se hur det har gått för en tidning under perioden februari-juli. Det är ointressant vilken välkänd publikation det gäller eftersom det ser likadant eller värre ut överallt.

Sex aktier har gått bättre än index. Trots sänket Orexo gick portföljen sammanvägt bättre än index. Godkänt!
Efter sju uppföljningar är ställningen fyra sämre och tre bättre resultat än index.

-- Max

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar